Financiën

De financiën binnen de vereniging Christofoor wordt beheerd door de penningmeester en bereikbaar via het e-mailadres “penningmeester@christofoorwaterscouting.nl”. De penningmeester is verantwoordelijk voor:
sponsoring, subsidies, verkoop-/goede doelenacties, contributie, beheer bankrekeningen en uitgaven aan kampen/materiaal.

Lidmaatschap

LET OP: Vanaf februari 2023 zullen de contributiebedragen verhoogd worden, lees hier meer.

De jeugdleden (Dolfijnen, Zeeverkenners en Wilde Vaart) betalen een vast lidmaatschapsgeld per maand. Dit is €28,75 euro voor een Zeeverkenner of Wilde vaarder en voor de Dolfijnen is dit €23,- per maand. Wij vragen u deze maandelijkse contributie automatisch te laten overmaken op de 15e van de maand, dit om het voor de penningmeester overzichtelijk te houden.

Het lidmaatschapsgeld heeft een vaste verdeling over een aantal posten:

-Kampen
-Gebruik van het gebouw
-Afdracht aan Scouting Nederland en provincie Overijssel
-Onderhoud aan de boten en het materiaal
-Huishoudelijke kosten
-Verzekering en afschrijving.


Stichting Meedoen Zwolle

In heel veel gezinnen is het lastig om kinderen mee te laten doen met bepaalde activiteiten: het is gewoon vaak te duur. Voor die gezinnen kan “Stichting Meedoen Zwolle” hulp bieden. U kunt altijd een aanvraag in dienen bij “Stichting Meedoen Zwolle“. Via financiële hulp bevordert deze stichting dat ook deze kinderen kunnen deelnemen.

Jeugd Sport Fonds Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit.

Samen voor alle kinderen (Sam&)

Schoolspullen, sporten, muziek- en zwemles, een verjaardag vieren of een uitje. Het lijkt normaal voor alle kinderen in Nederland, maar niet elke ouder kan het betalen. Ben je een ouder met weinig geld of ken je een kind dat opgroeit in deze situatie? Lees hier dan meer! Sam& zorgt ervoor dat de aanvraag bij de juiste organisatie terechtkomt.